มัสมั่นแห้ง

มันได้รับอิทธพลจาก มาม่าผัดในแต่ละวัน เลยตัดสินใจทดลองมัสมั่นแกงแก้วตาดูบ้าง ผมว่ามันแห้งง่ายมาก แค่ไปเล่น Facebook ครู่เดียวกลับมาแห้งพอดี