คติที่พ่อสอนผม ..

จงมานะพยายามสร้างชีวิต

จงเป็นมิตรคนทั้งหลายชายและหญิง

คบผู้ใดด้วยน้ำใสและใจจริง

จะได้เป็นมิ่งขวัญทั่วไป เอย

ยงเกียรติ โตวรานนท์