จากวันนั้น

จุดอ่อน ที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้น มันยังคงเป็นอย่างนั้น เสมอ
แม้นจะมีเหตุผล แต่เราก็หมดความเชื่อ จากวันนั้น ไปแล้ว

หลังจากวันนั้น

หลังจากวันนั้น สิ่งที่ทำให้ผมรู้จักและเด่นชัด คือความอ่อนแอในตัวผม

จุดอ่อนที่ผมไม่เคยเจอ คุณเป็นคนที่ค้นพบมัน คุณอาจไม่รู้ แต่ผลลัพธ์ของมันไม่มีวันเปลี่ยน

เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากคำว่า รักและผูกพันธ์ ทีคุณหามันเจอในตัวผม

…..