1 ปี เท่ากับ 365 วัน ..

วันเวลาที่เดินไปข้างหน้า …แต่บางอย่างในตัวผมมันเดินตามเวลานั้นไม่ทัน

ผมเองที่เคลื่อนที่ช้าลง ……… อาจเพราะว่าเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน หรือว่า เพราะรอบางอย่าง

แต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจ  คือ หน่วยนับ ของความสุข และความทุกข์นั้น แยกออกจากกัน

ไม่สามารถ นำมาหักออกหรือทดแทนได้

ความทุกข์ยังคงเหมือนเดิม และความสุขก็ยังมีมาให้ได้รับ

เราพกพาเรื่องราว ทั้งสองอย่างนั้น เดินทางไปกับตัวเรา ตลอดไป

 

ที่มา ภาพ