สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น มันคือความฝันหรือเรื่องจริง

“เมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้น แสดงว่าผมฝันไปหรือมันเป็นเรื่องจริง” เป็นประโยคหนึ่งที่ถามมาในความคิดช่วงเวลาหนึ่ง

เลยยกคำหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะอธิบายคำถามนั้น ” เรื่องจริงที่ว่าเราเลิกกันแล้ว ” ความหมายมันถูกสร้างให้อยู่ในสองส่วน

คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น กับ เรื่องที่ผมคิดเอง (สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริง)

มันเหมือนกับความฝันที่สร้างไม่เสร็จ….หลังจากนั้นผมก็สร้างโลกของผมเองในความฝัน มันถูกตัดเข้ามาในโลกนี้เป็นบางครั้ง

ผมคิดว่า…….โลกที่ไม่มีจริง เกิดขึ้นทั้งตอนนอนและตอนตื่น

ช่วงเวลาที่ผมใช้อยู่ในโลกไหนโลกหนึ่งนานเกินไป……..ทำให้ตัวผมเองห่างจาก……..อีกโลกหนึ่ง

แต่ทั้งหมดนั้นมีประโยชน์ต่อตัวผมเองมาก ทำให้ผมเข้าใจ ตัวเองมากขึ้น